I. Recursos naturals i medi ambient

1.- La terra com a ecosistema
 • a) Biomes terrestres càlids
 • b) Biomes terrestres temperats
 • c) Biomes terrestres freds
 • d) Biomes aquàtics

2.- Recursos naturals

3.- Energies convencionals

4.- La crisi del model energètic: Canvi climàtic

5.- Energies alternatives

6.- Altres riscos mediambientals

III. Activitats productives

11.- Desenvolupament, subdesenvolupament, pobresa i desigualtat
12.- Sector primari

13.- Sector secundari
 • a) Tipus d'indústria
 • b) Factors de localització industrial
 • c) Països emergents

14.- Sector terciari

15.- Crisi econòmica i globalització

IV. L'espai polític

15.- Institucions polítiques
 • a) Institucions polítiques de l'Estat espanyol
 • b) Institucions polítiques de la Comunitat Autònoma de Catalunya
 • c) Institucions polítiques municipals
 • d) Institucions polítiques mundials. Nacions Unides

16.- La Unió Europea
 • a) Orígens
 • b) El Tractat de Roma. Institucions i ampliacions
 • c) Polítiques sectorials
 • d) Polítiques regionals i estructurals
 • e) L'avenç de la Unió. L'euro
 • f) El fracàs de la Constitució europea

17.- Diversitat cultural

18.- Geopolítica i conflictes
 • a) Unilateralisme i multilateralisme
 • b) El conflicte del Pròxim Orient
 • c) Els conflictes africans


V. Geografia física

19. Geologia

20. Meteorologia

21. Geografia descriptiva

Geo News / Creix la població d'Espanya i Catalunya

Creix la població d'Espanya i Catalunya. Cal recordar, però, que el padró està una mica inflat per problemes estadístics. En termes aproximats, Espanya té un mil·lió menys d'habitants -i Catalunya 200.000- dels que surten a les estadístiques del padró. El cens, que es realitza cada deu anys, és molt més precís.